Makers Hands Voorwaarden

De voorwaarden van Makers Hands

Makers Hands Voorwaarden

De voorwaarden van Makers Hands

De voorwaarden

Voorbereiding van de ruimte:

  Voordat Makers Hands aan het werk gaat, moet de opdrachtgever ervoor zorgen dat de ruimte volledig verbouwd, schoon en opgeruimd is opgeleverd. Als dit niet het geval is, kunnen wij die dag niet aan het werk en worden extra kosten in rekening gebracht voor voorrijden en ingeplande uren die niet worden voldaan.


  Materialen en vergunningen:

  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig leveren van alle materialen die nodig zijn voor het project, tenzij anders overeengekomen met Makers Hands.

  Eventuele noodzakelijke vergunningen voor bouwwerkzaamheden moeten door de opdrachtgever worden verkregen en aan Makers Hands worden verstrekt voordat het project begint.


  Moodboard, kleurenpalet, materialenpalet 3Dontwerpen en akkoord:

  Voordat wij het huis gaan inrichten en af-stylen, maken we een moodboard, kleurplan, materialenoverzicht, een lay-outplan en een SketchUp 3D-ontwerp. Per onderdeel wordt er een akkoord gegeven door de opdrachtgever.


  Online zichtbaarheid:
  Makers Hands deelt graag projecten in het online portfolio en op kanalen zoals Instagram. Bij het delen van foto's van het huis worden enkel de straatnaam en de stad genoemd, tenzij anders aangegeven door de opdrachtgever.


  Tarieven, betalingen en declaraties:

  Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW, exclusief reiskosten en parkeer- en/of vergunningskosten.

  Makers Hands gaat uit van vaste tarieven per dag voor concept & creatie: €790,- per dag en projectmanagement: €720,- inculsief btw. 

  Reiskosten bedragen €0,21 cent per gereden kilometer. Reistijd wordt voor de helft meegerekend voor de projectmanagementprijs.

  Meerwerk komt bovenop de factuur en wordt evenredig in rekening gebracht aan het geleverde werk bedragende €105,- per uur inclusief btw.

  Facturen dienen binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te worden voldaan. Extra declaraties moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum worden terugbetaald.

         
  Creatief netwerk en samenwerking:

  Makers Hands werkt nauw samen met diverse kunstenaars, designers, makers en interieurprofessionals om een nauwkeurige inschatting van de kosten te maken en het project succesvol uit te voeren.


  Intellectueel eigendom:

  Alle ontwerpen blijven eigendom van Makers Hands en mogen alleen met toestemming en eventuele afkoopsom worden gedeeld met derden.


  Aanvang van het project:

  Voordat Makers Hands start met het uitvoeren van het interieurproject, ontvangen wij graag 40% van de totale factuur voor de werkzaamheden. Externe interieurprofessionals hebben hun eigen voorwaarden, die vooraf in de offerte worden gecommuniceerd.

  Ontwerptekeningen en bouwtekeningen:
  De digitale ontwerpen, plattegronden en bouwtekeningen zijn nooit werktekeningen. Dat betekent dat deze altijd moeten worden doorgelopen met de opdrachtgever en uitvoerder voor de aanvang van het project. Ook dienen deze tekeningen niet gebruikt te worden voor overzichten of architectonische dossiers, dat is architectenwerk.


  Aansprakelijkheid en verzekering:

  Makers Hands is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de ontwerpen door makers en uitvoerders. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen naar de maker na akkoord op het ontwerp door de opdrachtgever.


  Garantie en geschillen:

  Makers Hands biedt garantie op de kwaliteit van hun werk gedurende een redelijke periode na voltooiing van het project. Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan een bevoegd tussenpersoon of rechtbank.